Štoly 

Nedokončený systém, který se svým rozsahem blíží štolám na Stránské skále, měl dle všech dostupných informací sloužit pouze jako úkryt pro lidi před nálety z nedaleké Královpolské strojírny, žádná výroba sem přesunuta být neměla.

Oba vchody jsou zavalené, jeden z nich se podařilo Radku Soudkovi podle svědectví pamětníků najít a s dalšími členy Agarthy odkopat. Dnes je možné se přes zával proplazit dovnitř.

Hotový systém měl být tvořen sítí na sebe navzájem kolmých štol, z plánku je přibližně patrný plánovaný rozsah. Čtvercový profil o straně 4 metry je zachováván téměř v celém systému. Ačkoli je tento systém štol relativně mladý (vznikl během 2. světové války) své místo si tu našli netopýři, kterým nedělá problém sem vniknout plazivým vstupem (vyfotit je se mi bohužel nepodařilo).

Kdy přesně došlo k zahrnutí vstupů do štol se neví, ale ještě předtím sem lidé stačili nanosit spoustu věcí. Do štol nebyla zavedena elektřina, svítilo se petrolejkami, na které tu lze také ještě narazit.Průnik spodní vody je ojedinělý, v místech kde k němu dochází se vytváří klasické sintrové náteky. Nadloží asi nebylo dostatečně stabilní.Místy jsou zachovány i úzkorozchodné důlní kolejničky, po nich se odvážel vytěžený kámen. Jsou uchyceny bez použití pražců, jen pomocí velkých hřebů. Kolejnice na mnoha místech úplně mizí pod velkými kameny uvolněnými ze stropu, to opět potvrzuje domněnku o přílišném narušení horniny.

Druhý vstup byl opatřen masivní protitlakovou stěnou silnou bezmála dva metry s malým průchodem, který měl v minulosti dřevěné dveře. Nápisy pocházejí s největší pravděpodobností až z doby poválečné.Za protitlakovou stěnou je už jen málo prostoru, vstup je zasypaný směsicí hlíny, kamení a nepotřebných věcí. Suverénně převládají nádoby jako kyblíky a uhláky následují hrnce a lavóry.

Foto a texty: Adam Nehudek www.kafelanka.wz.cz 

Foto štoly

Tato fotogalerie je prázdná.