Historie 

Divišova čtvrť (Šahghai), náležející až do druhé poloviny 60. let 20. století ke katastrálnímu území Královo Pole, vznikla po roce 1925 jako nouzová kolonie dělníků z nedaleké Královopolské strojírny. Leží v prudce svažitém terénu a původně se nazývala Divišova kolonie. Svůj dnešní název získala 25. září 1946.

Osu kolonie vytvořila Divišova ulice, k níž tehdy sahal východní okraj lesa, který i dnes pokrývá údolí U Antoníčka. Na úkor části tohoto lesa vznikla západní část kolonie. Domy měly původně pouze dočasný charakter a jejich majitelé se museli městu zavázat, že je na vlastní náklady bez náhrady zbourají, jestliže to bude město Brno požadovat.

Roku 1929 měla osada již 154 domů. Do roku 1966 se jako Divišova čtvrť označovaly s výjimkou Trtílkovy ulice všechny zdejší tehdy existující ulice, následně 18. května 1966 získaly její jednotlivé ulice vlastní názvy: Divišova, Dřínová, Hlohová, Hvozdíková, Kalinová, Kosatcová, Liliová, Narcisová a Zvonková.

Ulice Trtílkova je pojmenovaná po: Arnošt Trtílek (1898-1943), odborný učitel v Žabovřeskách, popravený nacisty pro účast v odbojové skupině generála Luži. Pojmenování ulice všek mělo svoji historii:

  • 1880 Antonínská (Antonigasse, též Antonsgasse)
  • 2. 10. 1907 Divišova (Divišgasse)
  • 17. 3. 1939 Divišgasse, též Diviš Kolonie - Divišova kolonie
  • 10. 5. 1945 Divišova kolonie
  • 29. 9. 1946 Trtílkova

Roku 1969 se osada stala součástí nově zřízeného katastrálního území Lesná, ale až do roku 1976 náležela vždy do stejného městského obvodu jako Královo Pole (1947-1949 Brno IV., 1949-1954 Brno VII., 1954-1976 Brno V.). V letech 1976-1990 náležela s celou Lesnou k městskému obvodu Brno III. Od 24. listopadu 1990 je součástí městské části Brno-sever. Jedná se pravděpodobně o největší nouzovou kolonii na území Brna. Divišova čtvrť se dodnes zachovala téměř v původní podobě a řada zdejších domů je památkově chráněná.
Za zmínku stojí poetické názvy ulic v Divišově kolonii: Dřínová, Hvozdíková, Kalinová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, Trtílkova, Zvonková a samozřejmě Divišova. V roce 1999 zde vznikla i nová ulice - Čekanková.
Podobně jako u nedalekého Písečníku, i zde novostavby dost zásadně narušují ráz místa. Okolo původní Divišky, a částečně i na jejím místě, vyrůstají nevzhledné rodinné domy.