Urbanistické studie – pořízené ÚMČ Brno-sever

 

Náměstí v Divišově čtvrti

 


V roce 2020 byla zpracována urbanistická studie, jejímž cílem bylo komplexní vyřešení vstupního prostoru Divišovy čtvrti. 
 
Pro budoucí rozvoj bylo třeba navrhnout hlavní prostranství (náměstíčko), a to z hlediska úpravy a dosadby zeleně, po uhynutí původních vzrostlých smrků, i doplnění mobiliáře a úpravu ploch. 
 
V návaznosti na změnu Územního plánu města Brna, která byla provedena v roce 2020, bylo třeba si ujasnit možnosti řešení vzniklé návrhové plochy městské zeleně pod železničním náspem, která dle původního návrhu územního plánu byla plochou stavební. 
 
Město Brno vyšlo vstříc požadavkům občanů a tuto plochu na městských pozemcích změnilo na plochu nestavební určenou pro veřejnou zeleň, jako vhodnější entrée do přírodního prostředí údolí u Antoníčka.
 
Kompletní projekt najdete ZDE
 
 

Případné náměty a další informace zasílejte na e-mail:   diviska25@gmail.com   nejpozději do 30.9.2021.