Chcete finančně podpořit uvedený projekt

 
k 90. výročí vzniku Divišky

Záměrem je finanční spoluúčast všech, kteří mají zájem podporovar lokální kulturu. Ten, kdo zašle libovolný finanční příspěvek, se stává nepřímým spoluautorem knihy a filmu.

Získané finanční prostředky se rozdělí následovně:
  • Nejdříve se uhradí náklady za přípravu a výrobu knihy
  • Poté se uhradí náklady na výrobu DVD 
  • Podle získaných finančních prostředků se vytvoří závazný rozpočet na vlastní oslavu, a to do konce července 2015, a následně budete informováni

Finanční dar můžete poslat elektronicky, nebo vložit na pokladnu v Raiffeisenbank na číslo účtu: 8582088028/5500 (Diviška 90 let) 
Do poznámky pro příjemce napište své jméno nebo jméno dárce, které dále bude uveřejněno podle níže uvedené tabulky. Finanční dary můžete rozložit i do několika úhrad. Částky vložené na účet pod jedním jménem se budou průběžně sčítat.

Co můžeme nabídnout těm, kteří přispějí finančním darem:
Pro zvětšení textu klikněte na tabulku.
 

Info pro dárce finanční podpory

Prosíme o vyplněním přiložených informací

Uvedené údaje označené * jsou povinné, budou sloužit pouze pro komunikaci s dárcem. Nebudou poskytnuty třetí osobě.